Muzyka

Aby uzyskać najlepszy możliwy dźwięk trzeba być prawdziwym pasjonatem muzyki. Warunkiem koniecznym jest poszanowanie dla artysty, jego dźwięku i duszy przejawiające się odtworzeniem muzyki najbardziej wiernej zamysłom twórcy utworu. Muzyka jest tym, co nas napędza. To właśnie samo sedno idei DALI – tworzenie głośników z „Podziwem dla Muzyki”.

Lukas Graham

Międzynarodowa współpraca pomiędzy dwoma duńskimi markami, tj. producentem głośników dla audiofilów – DALI oraz zespołem Lukasa Grahama, wynika z tego, że przyświecają nam ten same wartości oraz dzielimy tę samą pasję dla muzyki i wspaniałego brzmienia. Wejście w bardziej sformalizowaną współpracę z artystą z Danii to temat, który na przestrzeni lat co jakiś czas pojawiał się w naszych dyskusjach. To z pewnością sprawa leżącą w naszym polu zainteresowań, ponieważ jesteśmy producentem głośników hi-fi, a naszym jedynym celem jest dostarczanie miłośnikom muzyki na całym świecie najlepszej możliwej jakości brzmienia.

You are about to leave this page

You are on your way over to our International page

Go to MyDALI Forum Close